Odštartujte 4. priemyselnú revolúciu vo Vašej spoločnosti

Povzneste proces inovácie produktov na 3DEXPERIENCE

Priemysel 4.0 prináša technologické aj sociálne zmeny

 

Produktivita výroby sa zvýši až o 30 %

30

Až 40 % ľudí bude musieť zmeniť svoju kvalifikáciu

40

Svet sa zrýchľuje, spája a dátovo zväčšuje

Priemysel 4.0

Priemysel 4.0 je označenie pre budúcu inováciu a premenu výrobných procesov. Internet a digitalizácia umožňujú kompletné prepojenie a automatizáciu všetkých výrobných procesov a taktiež služieb s nimi spojených.

 

Pokiaľ hovoríme o priemysle 4.0, tak hovoríme aj o tzv. "múdrych továrňach". A iba precízne nastavené predvýrobné procesy a ich digitalizácia umožnia firmám chod dokonalo automatizovanej továrne, pripravenej zvládať rozličné digitálne vstupy.

 

Prvým takýmto vstupom je už samotná požiadavka zákazníka na výrobok. Tieto požiadavky je nutné riadiť počas celého procesu vývoja aj výroby. Efektívne riadenie procesov spolu so zmenovým riadením zaručí požadovanú kvalitu výrobku a uspokojenie zákazníckych potrieb. Iba spokojný zákazník dokáže zaplatiť za pridanú hodnotu, s ktorou priemyselný podnik na trhu konkuruje.

 

Iba spoločnosti schopné zvládať rozdielne digitálne vstupy a pripravené čeliť tejto sériovej customizácii sa môžu posunúť ďalej a stáť na čele Priemyslu 4.0.

Súčasné trendy vo výrobe

Internet of Things

Vďaka IoT budú spolu všetky senzory, kamery, vysielače, stroje či čítačky kódov komunikovať a do istej miery riadiť výrobu samy.

Umelá inteligencia (AI)

Automatizácia výrobných procesov a samoučiace sa algoritmy pre elimináciu chybovosti systémov.

Cloud

Stále viac firiem volí cestu vzdialeného úložiska cloudovým riešením. Či už pre svoju flexibilitu alebo tiež vďaka úsporám na fyzických inštaláciách.

Jednotný zdroj pravdy

Jednotné úložisko dát pre všetky firemné procesy. Chránené know-how a riadené workflow.

Systémové inžinierstvo

Spolupráca a prepojenie viacerých inžinierskych profesií pri vývoji a výrobe komplexného výrobku.

Bezvýkresová výroba

V spojení s jednotným zdrojom pravdy prichádza aj bezvýkresová výroba. Digitálne modely zostávajú natívne v priebehu celého výrobného procesu vďaka prepojeniu dát.

Big Data

Veľkú úlohu v tejto informačnej revolúcii hrajú tiež veľké dáta, ich spätné využitie a efektívne recyklácie vedomostí.

Reverzné inžinierstvo

3D skenovanie výrobku a jeho prevod z reálnej podoby do 3D modelu.

Aditívna výroba

Podporujúce end-to-end vízie priemyslu 4.0 je aj výroba prototypov vďaka 3D tlači a aditívnej výrobe.

Kontaktujte nás pre viac informácií

Máme skúsenosti z priemyslu. Pomôžeme Vám pomenovať oblasti, ktoré je užitočné optimalizovať pre dosiahnutie najväčšej pridanej hodnoty. Navrhujeme Vám osobné stretnutie, na ktorom Vám predstavíme nástroje, metódy a referencie. Zanechajte nám prosím kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Technodat

Spoločnosť Technodat sa už 25 rokov podieľa na akcelerácii priemyselnej inovácie v Slovenskej republike. Zákazníkom, predovšetkým z radov veľkých strojárskych firiem, pomáhame s konštrukciou 3D prototypov, vývojom, simulácií, obrábaním, správou dát a optimalizáciou procesov na vlne štvrtej priemyselnej revolúcie. Sme nositeľmi odborového know-how a implementátori moderných nástrojov, ktoré nachádzajú svoje praktické využitie v chytrých továrňach. Náš overený konzultatívne-analytický prístup nám umožňuje spolupracovať s našimi partnermi v súlade s ich dlhodobými strategickými cieľmi. V spoločnosti pracuje 45 kmeňových odborníkov. To sú dôvody, prečo patrí Technodat medzi najúspešnejších a mnohokrát oceňovaných VAR Partnerov Dassault Systèmes v Európe.